Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 22 2017

tak powinno być.
Reposted fromMigotliwa Migotliwa viatfu tfu
2866 028a 500
Reposted fromArshiaDhwani ArshiaDhwani viafrytkatosia frytkatosia
4008 6d20
Każda kobieta potrzebuje wiedzieć, że ktoś jest w niej zakochany. Że ją kocha to jedno, ale zakochanie, właśnie to trochę nierealne wariowanie na jej punkcie, bez tego kobieta czuje się niepełna.
Reposted fromzabka zabka viafrytkatosia frytkatosia
Jestem zmęczona. Naprawdę nie chcę już tak żyć. Jestem zmęczona udawaniem, że wszystko gra, bo wcale tak nie jest. Za każdym razem, kiedy się uśmiecham, czuję się tak, jakbym się oszukiwała, ale nie wiem, jak inaczej żyć.
— Colleen Hoover
a teraz ? teraz siedzę i zastanawiam się , czy można jeszcze bardziej spierdolić sobie życie...
— Loca
Napad zatęsknionej czułości, oszaleć można.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromyourtitle yourtitle viafrytkatosia frytkatosia
Znów  przyszedł czas na samotne nocne spacery. To czas, kiedy nie obchodzi mnie, że jest ciemno, a okolica, którą idę nie jest bezpieczna. Muszę po prostu wyjść. Wyjść i iść przed siebie, wierząc, że po drodze pozbędę się tego wszystkiego, co siedzi mi w głowie. Że zapomnę.
— ...
Reposted fromlovvie lovvie viafrytkatosia frytkatosia
5420 e07b
Reposted fromrol rol viafrytkatosia frytkatosia
Nikt nie przychodzi, nikt nie puka do drzwi, telefon milczy. Samemu dzwonić się nie chce, zresztą nie bardzo jest do kogo. Czytać się nie da; w ogóle nic się nie da.
— Jerzy Pilch, Moje pierwsze samobójstwo
Reposted fromdeviate deviate viafrytkatosia frytkatosia
0113 ba05
Reposted fromtfu tfu viafrytkatosia frytkatosia
4363 ea4d
Reposted fromMuppet Muppet vialekkaprzesada lekkaprzesada
4118 bcba 500
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada
3011 b4db
Reposted from4777727772 4777727772 vialekkaprzesada lekkaprzesada
1569 5733
Reposted fromcountingme countingme vialekkaprzesada lekkaprzesada
0002 b47b
Reposted fromnyaako nyaako
6081 15b3 500
a przynajmniej tak się czuje. Nic się nie zmienia.
Reposted frommakle makle viapersona-non-grata persona-non-grata
Atmosfera jest jak woda bliska wrzenia. Każdy ma granice wytrzymałości. Myślisz, że zniesiesz wszystko, że dasz radę, jeszcze jeden dzień, i nagle już nie możesz. Gładka powierzchnia nagle bulgocze i strach zmusza cię do rozpaczliwych kroków, byle tylko uciec.
— Rae Carson – Złotowidząca. Schronienie
Reposted fromnyaako nyaako
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl